Actualiteit voor gemeente organen

Transparantie is goedgekeurd!

Het Brussels Parlement heeft tijdens de plenaire zitting van 1 december de teksten goedgekeurd die het goed bestuur in Brussel ... [07.12.2017] -

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - einde van de omerta?

Zes arresten van 13 oktober 2017 van de Raad van State annuleren de weigering van de federale overheid om aan bepaalde gemeenten ... [31.10.2017] -

Strafrechtelijke aansprakelijkheid: Verenigingen vragen herziening van de wet

[18.10.2017] AVCB

Afschaffing OCMW's: geen teken van goed bestuur!

Persbericht van de Federatie van Brusselse OCMW's en de Federatie van Waalse OCMW's. Een zuivere fusie van gemeenten en OCMW's ... [29.06.2017] CPAS

Verkiezingen 2018: wie betaalt de investering en de organisatie van elektronisch stemmen?

In Brussel zal er voortaan elektronisch gestemd worden met papieren bewijs. De VSGB schreef naar de minister-president om ... [27.09.2016] AVCB

Fusie gemeente-OCMW: niet zo simpel … en dat verheugt de Federatie van Brusselse OCMW’s

De Raad van State heeft een advies gegeven betreffende het voorontwerp van wet betreffende de fusie tussen gemeente en OCMW. ... [17.05.2016] CPAS

De Vereniging wil een beter regime voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de lokale mandataris

Op het Bureau van 18 maart 2015 herhaalde de Vereniging haar wens voor een oplossing ivm de strafrechtelijke aansprakelijkheid. ... [03.04.2015] -

Fusie gemeente-OCMW: Watermaal-Bosvoorde verzet zich

De gemeente Watermaal-Bosvoorde is gekant tegen de fusie gemeente-OCMW. Dat heeft de gemeenteraad geuit met een motie die ... [31.03.2015] CPAS

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

OCMW-gids online - update

De elektronische versie van de OCMW-gids werd bijgewerkt. Gemakshalve zijn de wijzigingen in kleur gemarkeerd. [16.04.2014] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links