Actualiteit voor fiscaliteit

Stedenbouwkundige inlichtingen - Brulocalis vraagt compensatie voor gemeenten

De recent goedgekeurde hervorming van het BWRO legt ťťn tarief op voor de retributies die de gemeenten ontvangen naar aanleiding ... [22.01.2018] AVCB

Ontheffing van onroerende voorheffing: Brulocalis vraagt stelselmatige informatie aan gemeenten

... en stelt mogelijke oplossingen voor aan de regering [12.01.2018] AVCB

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - einde van de omerta?

Zes arresten van 13 oktober 2017 van de Raad van State annuleren de weigering van de federale overheid om aan bepaalde gemeenten ... [31.10.2017] -

Voorschotten op aanvullende personenbelastingen - overwinning voor Brulocalis en zusterverenigingen

Naar een permanent voorschottensysteem voor de gemeenten - Overwinning van de 3 Verenigingen van steden en gemeenten - Update: ... [21.08.2017] AVCB

Opcentiemen op de gewestelijke citytax Ė enkele bijkomende administratieve formaliteiten

Sinds februari 2017 moeten de gemeenten een belastingreglement goedkeuren voor de heffing van aanvullende belastingen. De ... [22.06.2017] AVCB

Vennootschapsbelasting enkel voor intercommunales die winstgevende verrichtingen doen

Intercommunales worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het Grondwettelijk Hof valideert het wettelijk mechanisme ... [23.01.2017] -

Naar structureel voorschottensysteem voor aanvullende personenbelasting

Succes voor Brulocalis: minister van FinanciŽn kondigt aan dat het sinds vorig jaar beloofde voorschottensysteem voor de ... [27.10.2016] -

Hervorming vennootschapsbelasting: Verenigingen vragen budgetneutraliteit

De minister van FinanciŽn heeft zijn hervormingsplan aangekondigd met als doel om tegen 2019 te komen tot een vennootschapsbelasting ... [26.09.2016] AVCB

Brulocafiches

In september verschijnt het eerste dossier: dat is volledig gewijd aan de gemeentebelastingen en Ėretributies. [01.09.2016] AVCB

Voorschotten voor doorstorting APB: brief naar minister van FinanciŽn

De VSGB, VVSG en UVCW vragen de minister van FinanciŽn naar de vordering van de invoering van het voorschottensysteem. [12.05.2016] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links