Katern van de Mobiliteitsgids: SchoolmobiliteitVolgens het Kenniscentrum van de Mobiliteit verplaatsen 265.000 scholieren zich dagelijks in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geraamd wordt dat in het Gewest meer dan 40 % van de verplaatsingen naar basisscholen met de wagen gebeuren. Toch is de afstand tussen huis en school vaak kort en zijn de eerste kilometers de meest vervuilende. Bovendien slibben de wegen in schoolomgevingen vaak dicht.

De grote vraag is dus of we dat beeld van de mobiliteit aan onze kinderen willen doorgeven. De uitdagingen op het vlak van milieubescherming, verbetering van de leefomgeving en de luchtkwaliteit in de steden zijn zo groot dat we onze jeugd en hun ouders moeten bewustmaken voor duurzame verplaatsingen in de steden.

Naar het voorbeeld van de bedrijfsvervoerplannen riep Brussel Mobiliteit onder mijn impuls tien jaar geleden de schoolvervoerplannen in het leven, in nauwe samenwerking met de verenigingen Coren en GoodPlanet, Brulocalis (de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de MIVB en het BIVV.

Dit jaar vieren de schoolvervoerplannen dus hun tiende verjaardag. In een decennium tijd sloten zich 330 scholen aan bij het initiatief. Daarvan zijn er 264 nog steeds actief, goed voor zowat de helft van de Brusselse scholieren.
Deze Katern van de Mobiliteitsgids maakt een balans op van 10 jaar schoolvervoerplannen.

Wij belichten ook de achtergrond, het ontstaan, cijfers en de voorstelling van het project, maatregelen en activiteiten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd werden en de toekomstperspectieven in verband met schoolmobiliteit. Om deze synthese te maken, geven wij het woord aan verschillende spelers: Brussel Mobiliteit, verenigingen, scholen, gemeenten, politiezones… Zonder hen zou dit alles niet tot stand gekomen zijn. Hun toewijding, energie en dagelijks werk droegen bij tot het welslagen van de schoolvervoerplannen. Hartelijk dank aan iedereen!

Katern van de Mobiliteitsgids


De Mobiliteitsgids is het gratis driemaandelijks tijdschrift van de Mobiliteitscel van de VSGB. Het is een platform voor de uitwisseling van ervaringen tussen de mobiliteitsactoren in het Brusselse.

De Katern van de Mobiliteitsgids is het broertje van de Mobiliteitsgids. In deze publicatie wordt een welbepaald thema uitgediept. Het is in feite het technische verlengstuk van de Mobiliteitsgids.


Meer info


Download de Katern van de Mobiliteitsgids: Schoolmobiliteit


« Terug

Auteur

Ville durable
Publicatiedatum
01-09-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links