Handicap: goede praktijkvoorbeelden en creatie van een netwerk voor informatie-uitwisseling

Ontmoeting met lokale en regionale actoren - voorstelling van goede praktijkvoorbeelden - voorstel tot creatie van een netwerk voor de uitwisseling van informatie


Brussel Mobiliteit, Brulocalis en Brussel Plaatselijke Besturen willen u helpen uw gemeenten zo toegankelijk mogelijk te maken voor burgers met een handicap, en u begeleiden bij de indienstneming van personen met een handicap.

Momenteel zijn verschillende diensten en schepenen bevoegd voor het handicapbeleid. Bepaalde gemeenten hebben een Adviesraad voor Personen met een Handicap, andere niet, een gelijkekansendienst of een ambtenaar die zich toelegt op deze materie, een handicontactpersoon, enz. Enkele gemeenten vragen het Handicity Label aan en behalen ze het, of voeren de PAVE-diagnose uit, ...

Daarom zult U dan ook tegen eind januari een vragenlijst ontvangen. De informatie die we daaruit zullen halen, zal het mogelijk maken acties te organiseren die u zullen helpen.

Het eerste event georganiseerd door Brussel Mobiliteit, Brulocalis en Brussel Plaatselijke Besturen rond dit thema zal plaatsvinden op 19 februari aanstaande, van 8.45 tot 13 uur.

Programma


De inhoud van deze ochtend ziet er als volgt uit:
  • Voorstelling van het wetgevende kader door staatssecretaris Bianca Debaets
  • Voorstelling door de gewestelijke besturen van hun acties ten voordele van de toegankelijkheid voor en integratie van personen met een handicap
  • Voorstelling van twee Adviesraden voor Personen met een Handicap (Ukkel en stad Brussel)
  • Voorstelling van het handistreamingwerk* in de gemeente Vorst
  • Integratie van de handicapdimensie in alle beleidslijnen van de overheid
  • Voorstelling van de renovatiewerken aan het gemeentehuis van Vorst
  • Voorstelling van de resultaten van de vragenlijst verstuurd door Brulocalis
  • Vragen & Antwoorden
* Integratie van de handicapdimensie in alle beleidslijnen van de overheid

Inschrijving


Deze gedachtewisseling wordt afgesloten met een lichte lunch. Deelname aan deze ochtend is volledig gratis. U moet wel inschrijven vóór donderdag 15 februari, door te mailen naar svanherzeele@gob.brussels.

Praktisch

van 8.45 tot 13 uur (onthaal om 8.45 u), in het CCN (Noordstation, verdieping 1.5)
« Terug

Auteur

Barbara DECUPERE
Event date
19-02-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links