FRDO-conferentie: De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid

Luchtverontreiniging heeft veel negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid.


Luchtverontreiniging heeft veel negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid. Zelfs gezonde mensen worden geconfronteerd met verminderde ademcapaciteit op dagen met sterk vervuilde lucht. Fijnstofdeeltjes komen in de luchtwegen terecht en veroorzaken daar inflammatie. Deze ontstekingen kunnen zich ook verder verspreiden naar andere organen. Men heeft lang gedacht dat luchtverontreiniging vooral longaandoeningen veroorzaakte, maar ondertussen heeft men ontdekt dat de impact op hart- en bloedvaten nog veel groter is en er zowel langetermijn- maar ook belangrijke kortetermijneffecten zijn.
Luchtverontreinigingspieken gaan gepaard met een significante toename van het aantal hartaanvallen.
In België dreigen we gemiddeld 9 maanden vroeger te sterven, maar misschien is het verlies van levenskwaliteit en vooral ziek oud worden een erger risico.
Tijdens deze conferentie zullen medische experten u de huidige stand van zaken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in dit domein presenteren. Verder zal nagegaan worden wat luchtverontreiniging kost aan de samenleving en welke winst maatregelen en investeringen ten voordele van een betere luchtkwaliteit zouden kunnen opleveren. Het informatieverslag over governance en luchtkwaliteit van de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden – Gewestbevoegdheden van de Senaat, waaraan de FRDO heeft bijgedragen via een advies zal eveneens aan bod komen.

U mag zich aan een panelgesprek van experten uit de medische sector en beleidsverantwoordelijken verwachten. De dokters zullen hun verwachtingen en aanbevelingen naar beleidsverantwoordelijken toe geven. Er zal ook bediscussieerd worden hoe de medische sector zelf een actieve rol opnemen in de sensibilisatie van zowel de burger/patiënt als de beleidsverantwoordelijken voor de luchtverontreinigingsproblematiek.

Programma


Het definitieve programma zal zo spoedig mogelijk op de website www.frdo-cfdd.be gepubliceerd worden en overgemaakt worden per mail. Er is simultaanvertaling voorzien. Deelname is gratis, maar inschrijving noodzakelijk.

Inschrijving


U kunt deze datum al noteren in uw agenda of u reeds inschrijven via de link http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/802/ .

Meer info


Voor vragen kunt u terecht bij Korneel Ampe (02/743 31 50 – korneel.ampe@frdo-cfdd.be).

Datum en plaats


12 oktober van 9u30 tot 15u30.
Presscenter Brussel
Wetstraat 155 - Blok C, 1040 Brussel
« Terug

Auteur

Safiya Boudghene
Event date
12-10-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links