Europa in mijn gewest: Dialoog over het Europese cohesiebeleid

Wij zijn ons er niet altijd van bewust, maar Europa is alomtegenwoordig in het leven van de mensen. Veel investeringen op het grondgebied van de Brusselse gemeenten worden uitgevoerd dankzij de financiële steun van het Europees cohesiebeleid. De heropleving van het Kanaalgebied via het EFRO en de dienst Youth Guarantee van Actiris (gefinancierd door het ESF) zijn twee symbolische voorbeelden van ondersteuning die ons gewest dankzij dit beleid heeft kunnen verwezenlijken.

Als belangrijkste instrument voor investeringen en solidariteit in de EU heeft het cohesiebeleid bijgedragen tot het verkleinen van regionale verschillen, het verlagen van de werkloosheid, het verspreiden van innovatie en het genereren van groei. Het moet een pijler van de EU blijven en mag niet in gevaar worden gebracht door de financiële gevolgen van de Brexit of door de noodzaak om een nieuw beleid te financieren!

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het Europees cohesiebeleid nodigen Brulocalis en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u graag uit voor een burgerdialoog op dinsdag 5 juni (16u30-20u30) in COOP, Demetskaai 23, 1070 Anderlecht (zie kaart). Dit initiatief, gesteund door de Europese Commissie en de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (REGR), heeft tot doel de toegevoegde waarde en de tekortkomingen van het Europese cohesiebeleid te belichten in het perspectief van de volgende programmeringsperiode 2021-2027.

Deze vooravond is bedoeld voor burgers en publieke en private actoren uit Brussel: verenigingen, bedrijven, gewestelijke organen, lokale overheden, universiteiten,...

Deelname is gratis, maar inschrijving is verplicht vóór 25 mei.

Programma

16u30 Onthaal en registratie van de deelnemers

17u00 Welkomstwoord, door Brulocalis

17u20 Dertig jaar Europees cohesiebeleid
 K.H. LAMBERTZ, Voorzitter van het Europees Comité van de Regio's

17u40 Het EFRO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Presentatie van de cel EFRO (GOB)
 Getuigenissen van Brusselse projecten en uitwisselingen met het publiek

18u40 Brussel en het Europees cohesiebeleid na 2020
 R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

19u00 Open dialoog

19u40 Afronding
 M. LEMAITRE, Directeur-generaal, DG REGIO, Europese Commissie

20u00 Kleine receptie

20u30 Einde

Taal: Frans

InschrijvingINSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
Franstalig  
Nederlandstalig  
mannelijk  
vrouwelijk  
:  
:  
:  
:  
:  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld

« Terug
Event date
05-06-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links