Europa in mijn gewest: Dialoog over het Europese cohesiebeleid

Wij zijn ons er niet altijd van bewust, maar Europa is alomtegenwoordig in het leven van de mensen. Veel investeringen op het grondgebied van de Brusselse gemeenten worden uitgevoerd dankzij de financiële steun van het Europees cohesiebeleid. De heropleving van het Kanaalgebied via het EFRO en de dienst Youth Guarantee van Actiris (gefinancierd door het ESF) zijn twee symbolische voorbeelden van ondersteuning die ons gewest dankzij dit beleid heeft kunnen verwezenlijken.

Als belangrijkste instrument voor investeringen en solidariteit in de EU heeft het cohesiebeleid bijgedragen tot het verkleinen van regionale verschillen, het verlagen van de werkloosheid, het verspreiden van innovatie en het genereren van groei. Het moet een pijler van de EU blijven en mag niet in gevaar worden gebracht door de financiële gevolgen van de Brexit of door de noodzaak om een nieuw beleid te financieren!

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het Europees cohesiebeleid nodigen Brulocalis en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u graag uit voor een burgerdialoog op dinsdag 5 juni (16u30-20u30) in COOP, Demetskaai 23, 1070 Anderlecht (zie kaart). Dit initiatief, gesteund door de Europese Commissie en de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (REGR), heeft tot doel de toegevoegde waarde en de tekortkomingen van het Europese cohesiebeleid te belichten in het perspectief van de volgende programmeringsperiode 2021-2027.

Deze vooravond is bedoeld voor burgers en publieke en private actoren uit Brussel: verenigingen, bedrijven, gewestelijke organen, lokale overheden, universiteiten,...


PROGRAMMA


16u30 Onthaal en registratie van de deelnemers

17u00 Welkomstwoord
M. COOLS, Voorzitter van Brulocalis

17u15 Dertig jaar Europees cohesiebeleid
K.H. LAMBERTZ, Voorzitter van het Europees Comité van de Regio's

17u30 Het EFRO in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : praktische voorbelden
17u30 EFRO (GOB) : projectdragers aan het woord
18h20 Het Netwerk ontvangststructuren, een ESF-project

18u30 Balans en vooruitzichten voor het Gewest
18u30 R. VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
18u45 D. GOSUIN, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie en Tewerkstelling

19u00 Dialoog tussen burgers, lokale mandatarissen en Europese instellingen

19u45 Afronding
M. LEMAITRE, DG REGIO, Europese Commissie

20u00 Kleine receptie

20u30 Einde

Taal: Frans

Inschrijvingen afgesloten« Terug
Event date
05-06-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links