Deadline - Projectoproep duurzame ontwikkeling 2017 - thematisch deel

Opgelet, niet te verwarren met de andere projectoproep "Lokale Agenda 21" die loopt tot 31 mei.


Brussel Leefmilieu doet een nieuwe oproep betreffende duurzame en milieuacties. Dit jaar wordt het aantal thema's verruimd. Het totaal bedrag van subsidies voor de lokale besturen werd ook opgetrokken.

De projecten kunnen betrekking hebben op 5 thema's:

  • de strategie Good Food "Naar duurzamere voeding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"
  • het beheer van middelen en omgaan met afval
  • de vrijwaring van de natuur in de stad, ecologisch beheer van de openbare ruimten, afschaffing van het gebruik van pesticiden
  • de strijd tegen lawaaihinder veroorzaakt door het verkeer, in het bijzonder de inperking van het verkeer en de snelheid van voertuigen, het gebruik van materiaal en bekleding die minder lawaai genereren, de uitvoering van geïntegreerde oplossingen die zo weinig mogelijk geluid verspreiden
  • het beheer van water en strijd tegen overstromingen

Naar gelang van de thema's en doelstellingen kunnen de verwachte projecten slaan op:

  • de organisatie van activiteiten voor sensibilisering van de bevolking
  • de inrichting of terbeschikkingstelling van terreinen of gebouwen
  • bouwprojecten of de inrichting van de openbare ruimte
  • voorafgaande studies voor deze projecten

Kader van de projectoproep

Het project staat open voor gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke lokale overheid kan verschillende projecten indienen.

Verschillende lokale overheden kunnen een gemeenschappelijk project en/of gelinkte projecten indienen.

De geselecteerde projecten kunnen tot 25.000 euro steun genieten voor werkingssubsidies en 100.000 euro voor investeringssubsidies (40.000 euro voor de voorafgaande studies).

Deadline van de oproep

De kandidatuursdossiers kunnen tot donderdag 15 juni 2017 ingediend worden bij Brussel Leefmilieu.

Meer info


Voor bijkomende informatie over de dossiers kan u contact opnemen met Pascale Alaime (tel. 02 775 77 5002 775 77 50 - palaime@environnement.brussels).

Zie ook


Fiche "Duurzame milieuprojecten : projectoproep 2017" van de gegevensbank subsidies

 

Download 

« Terug

Auteur

Philippe MERTENS
Event date
15-06-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links