Brussels Smart City: Gemeenten en burgers in het digitale tijdperk

Save the date


De digitale revolutie heeft de manier waarop we communiceren, werken, produceren, ons verplaatsen, samenleven, … ingrijpend gewijzigd. Veranderingen van die omvang zijn nooit gezien sinds de eerste industriële revolutie!

Door de digitalisering ziet ons leven er helemaal anders uit, maar het is ook een ongelooflijke kans voor lokale ontwikkeling. De dienstverlening aan burgers kan erdoor verbeteren en het sociaal weefsel kan versterkt worden. De 19 Brusselse gemeenten en het Gewest hebben dat goed begrepen en lanceren heel wat ideeën en projecten om van Brussels een 'smart city' te maken: online administratie, sociale media, burgerparticipatie, intelligent beheer van infrastructuur, open data, …

Staatssecretaris voor digitalisering Bianca Debaets en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) nodigen alle verkozenen en ambtenaren van de Brusselse gemeenten uit om mee op de digitale trein te springen tijdens het evenement "Brussels Smart City: gemeenten en burgers in het digitale tijdperk" op donderdag 17 mei in het BIP (Brussels Info Place – Koningsplein – 1000 Brussel).

Wat is de rol van de lokale overheid in de nieuwe dynamiek die de digitale revolutie op gang brengt? Welke rol kan technologie spelen in het democratisch proces, om burgerparticipatie aan te moedigen? Hoe kunnen we technologie inzetten om administratieve processen en het bestuur van een gemeente te vereenvoudigen? Wat zijn goede nationale en (inter)nationale voorbeelden die navolging verdienen?
Dat zijn maar enkele van de vragen waarover het zal gaan, om u te inspireren en een aantal tips mee te geven geïllustreerd door zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden.

Concreet zal het evenement uit 2 delen bestaan:


1. Opleidingen voor het gemeentepersoneel


(14 - 16.30 u.), met o.a.
1) Digitalisering in dienst van burgerparticipatie: welke instrumenten bestaan er om de dialoog met de burger te versterken en hoe kunt u beter gebruikmaken van die instrumenten?
2) Impact van digitalisering op de gemeentediensten: beheer van de loketten, nieuwe werkmethodes, applicaties, … Hoe kunt u de beschikbare instrumenten beter gebruiken (behoeften en oplossingen)?
3) Welke vernieuwende ideeën kunnen bijdragen tot een vlottere samenwerking tussen lokale overheden en burgers, om lokale problemen zoals geluidsoverlast of zwerfvuil aan te pakken?

2. Plenaire zitting voor lokale verkozenen


(17 - 19 u.)
Brusselse en internationale sprekers zullen er een beeld schetsen van de gemeente van morgen. Met o.a. de inspirerende getuigenis van Bassem Asseh, adjunct-burgemeester van Nantes, en andere voorbeelden van best practices en innoverende lokale initiatieven die al bestaan of gepland zijn.

Waar & wanneer


17 mei 2018 - BIP

Info


http://event.smartcity.brussels
Inschrijving mogelijk vanaf 27 maart


« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Event date
17-05-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links