Bezoek/uitwisseling goede praktijken Duurzame Ontwikkeling - stad BrusselOp woensdag 27 september nodigen wij u uit in de stad Brussel, voor een bezoek aan lokale innoverende initiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Op het programma


Ons bezoek zal toegespitst worden op het stadscentrum, met een geleid bezoek aan de autovrije zone en een kennismaking met allerlei burgerinitiatieven die ondersteund worden door de lokale besturen: herstelateliers, gemeenschapstuin, uitlening van materiaal, …

Afspraak op woensdag 27 september om 9 uur voor het administratief centrum van de stad Brussel – Anspachlaan 6 te 1000 Brussel.

De verplaatsingen zullen te voet afgelegd worden.

  • 9h: Geleid bezoek van de voetgangerszone van het stadscentrum (toelichting bij de geplande werken, intelligente vuilnisbakken, …)
De voetgangerszone rond de Grote Markt en in het centrum werd verruimd op 29 juni 2015.
Info: https://www.bruxelles.be/zone-pietonne
In de voetgangerszone van de stad Brussel staan sinds november 2015 de eerste slimme vuilnisbakken. Door een batterij op zonne-energie kunnen deze vuilnisbakken het afval samenpersen, waarbij de capaciteit van standaardvuilnisbakken 6 keer groter wordt (van 80 naar 480 liter afval).
Info: https://www.brussel.be

  • 10h15 : Bezoek aan Cycloperativa en voorstelling van de projectoproep voor duurzame initiatieven (Van Arteveldestraat 124)
Een gedeelte moestuin, een collectieve compost, een herstelatelier, … ideeën bij de vleet om Brussel duurzamer te maken, maar er zijn niet altijd voldoende middelen. Daarom biedt de stad Brussel financiële ondersteuning tot 2.500 euro voor lokale initiatieven rond duurzame ontwikkeling in het kader van Agenda 21.
Info: https://instructionpublique.bruxelles.be
“Cycloperativa is een association van Bruxellois(es) waar on apprend à réparer des vélos et travailler en cooperatie. »
Info: http://cycloperativa.org/

  • 10h45 : Bezoek aan "MAD in Situ" en tussendoortje (Gierstraat 4)
"MAD in Situ" is de verzamelnaam van de designerateliers voor sociale en maatschappelijke innovatie van "MAD Brussels".
Info: http://mad.brussels

  • 11h45: Bezoek aan « Parc comestible », een burgerproject dat gefinancierd wordt in het kader van de oproep tot burgerinitiatieven "Made in Jonction".
Het is een volkstuin, een plaats voor participatieve permacultuur waar iedereen zijn groene vingers kan testen en de vruchten van zijn arbeid kan consumeren.
Info: www.facebook.com/
www.bruxelles.be

  • 12h30 : Bezoek aan atelier Tournevie (Hoogstraat 298b)
Bij deze bibliotheek met toegankelijke en ecologische tools kan je materiaal lenen voor een jaarlijkse bijdrage van 20 euro.
Info: www.tournevie.be

  • 13h15 : Middagmaal in "Atelier des Tanneurs"
Info: http://www.ateliersdestanneurs.be

  • 14h30 : Afsluiting van de dag met een bezoek aan Recyclart
De vzw Recyclart bestaat uit een centrum voor kunst en projecten rond sociale economie: bar/restaurant, atelier hout-metaal, ...
Info: www.recyclart.be

Einde rond 15.30 / 16 uur.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
Franstalig  
Nederlandstalig  
mannelijk  
vrouwelijk  
:  
:  
:  
:  
:  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Event date
27-09-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links