Be.Exemplary 2018 : projectoproep om Brusselse voorbeeldgebouwen te belonen

Deadline: 29.6.2018

De Brusselse regering lanceert voor de 3e keer BE.EXEMPLARY, haar projectoproep om een subsidie toe te kennen aan de Brusselse voorbeeldgebouwen.

Tijdens de editie 2017 werden 7 laureaten geselecteerd, 74.155 m² voor een globale enveloppe van 2,2 miljoen euro.

Be.exemplary wil de vernieuwende projecten met een voorbeeldkarakter belonen.
Alle laureaten bieden een verschillend antwoord op datgene wat de regering verwacht van de voorbeeldprojecten: die moeten immers experimenteren, ambitie tonen, innoveren en reproduceerbaar zijn.

Het denk- en ontwikkelingsproces van het project wordt vanaf het ontstaan tot de ingebruikneming gesteund door de projectoproep Be.exemplary.

De renovatie van het Brusselse bouwbestand is essentieel in de strategie van het Gewest om zijn milieudoelstellingen te halen. 4 gelauwerde projecten van de editie 2017 waren renovatieprojecten van kenmerkend erfgoed in het Brussel Gewest.

Je kunt de laureaten van 2017 ontdekken op www.beexemplary.brussels.

In 2018 wordt € 5.200.000 voorbehouden om bouw- en renovatieprojecten te belonen voor hun aandeel in de duurzame stedelijke ontwikkeling. Ze spelen nl. in op de gewestelijke uitdagingen en bieden zo een meerwaarde aan de stedelijke ruimte.

Het Gewest wil de projecten aanmoedigen die op de 4 uitdagingen een antwoord bieden:
1. Een kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw bevorderen;
2. Projecten met een sociale dimensie stimuleren;
3. De uitdagingen aangaan op het vlak van milieu;
4. Het project in de kringloopeconomie inpassen.
De projectoproep Be.exemplary 2018 wil een transversale benadering bevorderen, die een aaneenschakeling van thematische initiatieven overstijgt.

De subsidies voor alle projecten werden naar boven bijgesteld: € 125/m² met max. € 500.000 per project.

De regering beseft dat de erfgoedrenovatieprojecten van privé-eigenaars integraal deel uitmaken van de ambities van Be.exemplary. Ze heeft daarom beslist om de subsidie voor de categorie 'kleine projecten' op te trekken tot € 200/m², met een minimum van € 20.000 per project.
Brussel Stedenbouw en Erfgoed is belast met de uitvoering van Be.exemplary, in partnership met Leefmilieu Brussel en de Bouwmeester, en met de steun van Homegrade. Dit partnership ondersteunt een kwaliteitsvolle, duurzame stedelijke ontwikkeling.

Een jury van deskundigen beoordeelt het voorbeeld- en vernieuwingskarakter van de projecten.

Meer info


>> fiche Be.Exemplary 2018 (Brusselse voorbeeldgebouwen)
« Terug
Publicatiedatum
14-03-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links