Nieuwe Gemeentewet, Brusselse uitgave: update van onze gecoördineerde tekst

Brulocalis publiceert een gecoördineerde versie van deze basiswet.

U bent mandataris, ambtenaar, betrokken bij het gemeenteleven of gewoonweg geïnteresseerd in gemeentelijke aangelegenheden. Maar kent u de organisatie en het werkingskader voldoende?

Onze gecoördineerde Brusselse editie biedt u de tekst die van toepassing is voor alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in een versie waarin alle opeenvolgende federale en regionale wijzigingen opgenomen zijn.

Update


27.07.2017 Ordonnantie wijz. Nieuwe Gemeentewet teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken (B.S. 31.8.2017, inforum 312232)

Deze ordonnantie moderniseert de bevoegdheidsregels over de besluitvorming met betrekking tot de gemeentelijke overheidsopdrachten (art. 234, 234bis en 236 NGW). Daarbij houdt men enerzijds rekening met de grote hervorming van de reglementering van de overheidsopdrachten en anderzijds met de strikte interpretatie van de voorwaarden waaronder de Nieuwe Gemeentewet de gemeenteraad machtigt om sommige van zijn bevoegdheden inzake overheidsopdrachten te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen.

Info


Nieuwe gemeentewet gecodificeerd door het KB van 24.6.1988
« Terug
Publicatiedatum
05-09-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links