Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Anderlecht neemt nieuwe OCMW-lokalen in gebruik

Een nieuw gebouw verdubbelt de onthaalmogelijkheden. [21.01.2011] -

Vier workshops Lokale Agenda 21 in het najaar van 2010

De versterking van de link tussen research en uitwerking van duurzaam beleid op lokaal niveau, een project rond duurzame ... [13.01.2011] AVCB

Missie naar Congo

Ondersteuning van de Congelese burgerlijke stand, oprichting van twee nieuwe samenwerkingsverbanden en monitoring van het ... [13.01.2011] AVCB

Missie naar Senegal: financiering van de lokale ontwikkeling

Deelname aan het eerste Euro-Senegalese congres van de gedecentraliseerde samenwerking [13.01.2011] AVCB

Gezinshereniging: het begrip "voldoende huisvesting" verduidelijkt

Een nieuw koninklijk besluit verduidelijkt de huisvestingsvoorwaarden waaronder gezinshereniging kan worden toegestaan. Als ... [12.01.2011] -

Uitbetaling Copernicuspremies aan politieambtenaren … vervolg

Uitleg van de Minister van Binnenlandse Zaken in de Senaat. De Minister heeft de vakbonden gevraagd om te wachten op de volgende ... [23.12.2010] -

Pensioenen: de VSGB schrijft naar de minister

[22.12.2010] AVCB

Asielzoekers: de Vereniging schrijft naar de staatssecretaris en de eerste minister

Voor een verdelingsplan voor asielzoekers die niet door Fedasil opgevangen worden [22.12.2010] AVCB

Gemeenschapswachten: de VSGB schrijft naar de minister van Binnenlandse Zaken

De VSGB kaart 4 problemen aan die opgelost zouden moeten worden. [22.12.2010] AVCB

Kortfilm ivm Brusselse Lokale Agenda's 21

[22.12.2010] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links