Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

BOB, altijd nul op : steun van de gemeenten

[14.07.2017] -

Pensioenen: een maand lobbying

[30.06.2017] AVCB

Afschaffing OCMW's: geen teken van goed bestuur!

Persbericht van de Federatie van Brusselse OCMW's en de Federatie van Waalse OCMW's. Een zuivere fusie van gemeenten en OCMW's ... [29.06.2017] CPAS

Burgemeester kan instelling sluiten wegens terrorisme: goed of slecht nieuws?

In de Nieuwe Gemeentewet werd een nieuw artikel 134septies ingevoegd. Op basis van dit artikel kunnen de burgemeesters een ... [28.06.2017] AVCB

Opcentiemen op de gewestelijke citytax – enkele bijkomende administratieve formaliteiten

Sinds februari 2017 moeten de gemeenten een belastingreglement goedkeuren voor de heffing van aanvullende belastingen. De ... [22.06.2017] AVCB

OCMW's vragen daadkrachtig armoedebeleid

Met het oog op de bijzondere ministerraad over armoedebestrijding en sociaal beleid die binnenkort plaatsvindt, vragen de ... [09.06.2017] CPAS

Studietoelagen: advies van de Federaties van OCMW's

Brief aan minister Marcourt met het advies van de Federaties van OCMW's aangaande het besluit van 21 september 2016 tot vaststelling ... [17.05.2017] CPAS

Inwerkingtreding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: antwoord op onze brief van 20 maart

Op 9 mei antwoordde de eerste minister op de brief van de 3 Verenigingen waarin gevraagd werd de inwerkingtreding van de ... [16.05.2017] AVCB

Inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: waar blijven de koninklijke besluiten?

[15.05.2017] -

Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken : projectoproep 2017

[04.05.2017] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links