Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken : projectoproep 2017

[04.05.2017] -

EWLD 2017: Participatie, raadpleging en engagement van de burger ter bevordering van de lokale democratie

[02.05.2017] AVCB

Gratis begeleiding ‘verspilling’ en ‘veggie’ op maat voor de kantine

[28.04.2017] -

Toeristisch logies en stedenbouw: Brulocalis creëert werkgroep om gemeenten te steunen

Eerste vergadering [24.04.2017] AVCB

Opheffing van het beroepsgeheim? Wie voor engel wil spelen …

Verschenen in dagblad La Libre Belgique van 21 april 2017 [21.04.2017] CPAS

Stedelijke herwaardering: besluit ivm stadsvernieuwingscontracten goedgekeurd

Raadpleeg de toelichtingsfiches in onze gegevensbank Subsidies. [06.04.2017] -

Herziening studietoelagen: OCMW's blijven waakzaam

De Federaties van OCMW's schreven naar minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt naar aanleiding van het voorontwerp ... [30.03.2017] CPAS

Tweede advies van Brulocalis ivm hervorming BWRO

Een jaar na haar eerste actie kwam Brulocalis begin 2017 nogmaals op eigen initiatief met een advies naar buiten, in een ... [23.03.2017] AVCB

Inwerkingtreding nieuwe wet op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten: advies van Brulocalis, VVSG en UVCW

De federale regering wil de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten ... [20.03.2017] AVCB

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven ... [10.03.2017] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links