Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Overleg met mobiliteitsminister François Bellot

Onze Vereniging vergaderde op 13 juli met federaal minister van Mobiliteit Bellot, over het treinaanbod en het GEN in Brussel. ... [13.07.2016] AVCB

Ordonnantie ivm toezicht gewijzigd: wat verandert er voor de gemeenten?

De ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 betreffende het administratief toezicht ... [12.07.2016] -

Erkenning voor gemeentelijke internationale samenwerking

[23.06.2016] AVCB

Nieuws van de Mobiliteitscel

[23.06.2016] AVCB

Nieuws van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer

[23.06.2016] AVCB

Duurzame ontwikkeling: participatie en terreinbezoek

[23.06.2016] AVCB

Nieuwe studie over de steden en gemeenten van Europa

De Raad van Europese Gemeenten en Regio's (REGR) publiceert een studie over de werking en de structuren van regio's, provincies ... [01.06.2016] -

BTW: nieuwe bepalingen in 2016

Een omzendbrief geeft toelichting bij de toepassing van de BTW op de operatoren van de overheidssector. De VSGB organiseerde ... [26.05.2016] AVCB

Ontwerpbesluit ivm elektronisch versterkt geluid: advies van VSGB en gemeenten

Op verzoek van het Gewest analyseerde de VSGB het ontwerpbesluit ivm elektronisch versterkte muziek in voor het publiek toegankelijke ... [18.05.2016] AVCB

Fusie gemeente-OCMW: niet zo simpel … en dat verheugt de Federatie van Brusselse OCMW’s

De Raad van State heeft een advies gegeven betreffende het voorontwerp van wet betreffende de fusie tussen gemeente en OCMW. ... [17.05.2016] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links