Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Regularisatie van studiejaren voor ambtenaren geïntegreerd in mypension.be

[08.03.2018] -

Privatisering Belfius: Brulocalis wil dat de bank een eersterangsrol blijft spelen in de financiering van lokale overheden

Sinds enkele maanden is er sprake van een mogelijke privatisering van de Belfius bank. Wat aanvankelijk slechts een gerucht ... [23.02.2018] AVCB

College van burgemeesters en schepenen: streven naar man/vrouw-pariteit!

Op 9 februari heeft het Brusselse Parlement in plenaire zitting een ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet goedgekeurd, ... [15.02.2018] -

Brussel draagt zorg voor onze oren met Happy Ears

[09.02.2018] -

Website gemeenteraadsverkiezingen 2018 online!

[09.02.2018] -

Mediprima fase II: documenten van de vorming

[31.01.2018] CPAS

Transparantie is gepubliceerd!

Het Brussels Parlement heeft tijdens de plenaire zitting van 1 december de teksten goedgekeurd die het goed bestuur in Brussel ... [24.01.2018] -

Bouwplaatsen op de openbare weg - hoorzitting in het Brussels Parlement

Brulocalis gehoord in het Brussels Parlement [24.01.2018] AVCB

Stedenbouwkundige inlichtingen - Brulocalis vraagt compensatie voor gemeenten

De recent goedgekeurde hervorming van het BWRO legt één tarief op voor de retributies die de gemeenten ontvangen naar aanleiding ... [22.01.2018] AVCB

Omzendbrief "bingo": verplichtingen van de burgemeesters

De omzendbrief "kienspelen" of bingo van 5 december 2017 betreffende de bevoegdheid van de kansspelcommissie benadrukt dat ... [19.01.2018] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links