Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

5 miljoen euro voor statutarisering van personeel van Brusselse lokale besturen

Het Gewest zal 2.000 tot 3.000 euro uitkeren voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen ... [04.10.2016] -

Verkiezingen 2018: wie betaalt de investering en de organisatie van elektronisch stemmen?

In Brussel zal er voortaan elektronisch gestemd worden met papieren bewijs. De VSGB schreef naar de minister-president om ... [27.09.2016] AVCB

Hervorming vennootschapsbelasting: Verenigingen vragen budgetneutraliteit

De minister van Financiën heeft zijn hervormingsplan aangekondigd met als doel om tegen 2019 te komen tot een vennootschapsbelasting ... [26.09.2016] AVCB

VSGB wordt Brulocalis!

BRULOCALIS, nieuw logo, nieuwe identiteit … [13.09.2016] AVCB

Woningen verhuurd door openbare operatoren: advies van de Vereniging

In een brief van 31 augustus overhandigde Brulocalis aan minister Céline Fremault een advies betreffende het voorontwerp ... [12.09.2016] AVCB

Overleg over stedelijke herwaardering

De regering heeft het ontwerp van ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, dat op 13 juni 2016 ingediend ... [12.09.2016] AVCB

Brulocafiches

In september verschijnt het eerste dossier: dat is volledig gewijd aan de gemeentebelastingen en –retributies. [01.09.2016] AVCB

Nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten

De nieuwe wet in verband met concessieovereenkomsten vult juridische leemte op. [11.08.2016] -

Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten

Nieuwe wet betreffende de overheidsopdrachten: wat verandert er voor de gemeenten? [28.07.2016] -

Opvang van vluchtelingen: de oproep van Nicosia

Brussel, Parijs, Lesbos en meer dan 100 burgemeesters sporen de lidstaten aan om hun beloften te houden. Steun de oproep ... [14.07.2016] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links