Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Herziening studietoelagen: OCMW's blijven waakzaam

De Federaties van OCMW's schreven naar minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt naar aanleiding van het voorontwerp ... [30.03.2017] CPAS

Tweede advies van Brulocalis ivm hervorming BWRO

Een jaar na haar eerste actie kwam Brulocalis begin 2017 nogmaals op eigen initiatief met een advies naar buiten, in een ... [23.03.2017] AVCB

Inwerkingtreding nieuwe wet op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten: advies van Brulocalis, VVSG en UVCW

De federale regering wil de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten ... [20.03.2017] AVCB

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven ... [10.03.2017] AVCB

Kentekenplaathouder die administratieve sanctie opgelegd krijgt, kan zijn onschuld bewijzen

Bepaalde inbreuken inzake verkeersveiligheid, in het bijzonder op het vlak van parkeren, kunnen het voorwerp uitmaken van ... [06.03.2017] -

Globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – de ontbrekende schakel in de veiligheid?

De Brusselse regering keurde op 2 februari 2017 het globaal veiligheids- en preventieplan (GVPP) goed. Het sluit aan bij ... [10.02.2017] -

Stedelijke herwaardering: de ordonnantie is in werking getreden!

Toelichting in de fiches in onze gegevensbank Subsidies [09.02.2017] -

Afwijking op OCMW-beroepsgeheim bij terreur vergt waterdichte regeling

Persbericht van de 3 Federatie OCMW’s [03.02.2017] CPAS

Vennootschapsbelasting enkel voor intercommunales die winstgevende verrichtingen doen

Intercommunales worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het Grondwettelijk Hof valideert het wettelijk mechanisme ... [23.01.2017] -

Eén reglement voor overlast in het openbaar vervoer

De Conferentie van Burgemeesters heeft een akkoord bereikt over een gemeenschappelijk politiereglement voor de 19 gemeenten ... [20.01.2017] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links