Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Transparantie: Brulocalis verbindt zich ertoe!

Brulocalis sluit zich aan bij de debatten over transparantie en goed bestuur, en streeft naar zo transparant mogelijke processen. ... [14.05.2018] AVCB

Intercommunales en gemeentelijke vzw's: presentiegeld en afgevaardigd bestuurder

Het besluit van de Brusselse Regering van 7 september 2017, dat het maximumbedrag vastlegt voor het presentiegeld in de Brusselse ... [27.04.2018] -

Verkiezingen 2018: bevolkingscijfers en rangschikking van de gemeenten

De ministeriële besluiten van 20 maart 2018 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017 en ... [16.04.2018] -

Tweetaligheidspremies: Brulocalis verdedigt financiën van lokale besturen en krijgt steun van Brusselse regering

Brulocalis schreef een brief naar vicepremier Jan Jambon om de aandacht te vestigen op zijn weigering om de tweetaligheidspremies ... [16.04.2018] AVCB

Gemengd pensioen: de wet treedt in werking op 1 mei … met terugwerkende kracht tot 30 november 2017!

Op 29 maart heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire vergadering het wetsontwerp goedgekeurd tot invoering ... [16.04.2018] -

Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand - Migratienota

Migratienota - “Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand” van de DAV en zijn partners [30.03.2018] -

Jaarverslag van de Federatie van OCMW's

Het activiteitenverslag 2017 van de Federatie van Brusselse OCMW's is beschikbaar. [19.03.2018] CPAS

Voorschotten op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – KB

Het koninklijk besluit van 18 februari 2018 voert artikel 470/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) ... [18.03.2018] -

Een paspoort in 4.30 uur? Dat is heel binnenkort mogelijk !

[15.03.2018] -

Be.Exemplary 2018 : projectoproep om Brusselse voorbeeldgebouwen te belonen

Deadline: 29.6.2018 [14.03.2018] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links