Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Eén reglement voor overlast in het openbaar vervoer

De Conferentie van Burgemeesters heeft een akkoord bereikt over een gemeenschappelijk politiereglement voor de 19 gemeenten ... [20.01.2017] AVCB

Brulocalis tevreden ivm elektronisch stemmen: aanschaf materiaal wordt gefinancierd door het Gewest

… maar op basis van de bevolkingscijfers van 2012. Brulocalis maakt een analyse van de gevolgen van de bevolkingstoename ... [13.01.2017] AVCB

Beste wensen voor 2017!

[15.12.2016] AVCB

Belfius en EIB sluiten 2 belangrijke overeenkomsten om slimme en duurzame investeringen te stimuleren en de strijd aan te gaan tegen klimaatverandering:

Belfius en de Europese Investeringsbank sloten op 5 december twee belangrijke overeenkomsten: één om bedrijven te stimuleren ... [15.12.2016] -

Agenda van de duurzame ontwikkeling

De dienst Duurzame Stad bundelt elke maand alle geplande evenementen in verband met duurzame ontwikkeling in een elektronische ... [08.11.2016] AVCB

Naar structureel voorschottensysteem voor aanvullende personenbelasting

Succes voor Brulocalis: minister van Financiën kondigt aan dat het sinds vorig jaar beloofde voorschottensysteem voor de ... [27.10.2016] -

Project NBMV-MENA 2016-2018 van de Federatie van Brusselse OCMW's

Dankzij de steun van de Koning Boudewijnstichting en het EPIM (European Programme for Integration and Migration) heeft de ... [12.10.2016] CPAS

Begrotingscirculaire zet gemeenten aan tot genderbugeting

Het Gewest stelt de gemeenten voor om op vrijwillige basis een gendergevoelige begroting op te stellen. [06.10.2016] -

Elektronisch sociaal verslag: OCMW's niet gehoord

De Federaties van OCMW's vragen minister Borsus de intrekking in twee ministeriële besluiten van de stroom «ElectronicSocialReportService» ... [05.10.2016] CPAS

Beroepsgeheim: advies van Federatie van OCMW's over nieuw wetsvoorstel

De Federaties van OCMW's wezen de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding op problemen in een nieuw wetsvoorstel betreffende ... [05.10.2016] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links