Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Transparantie is goedgekeurd!

Het Brussels Parlement heeft tijdens de plenaire zitting van 1 december de teksten goedgekeurd die het goed bestuur in Brussel ... [07.12.2017] -

Nieuwsbrief nr 104 is verschenen

[24.11.2017] AVCB

Regularisatie studiejaren: nieuw stelsel vanaf 1 december 2017

Vanaf 1 december 2017 verdwijnt de gratis diplomabonificatie in het openbaar ambt en krijgen alle ambtenaren, ongeacht of ... [16.11.2017] -

Advies Brulocalis ivm voorlopige inschrijving in onbewoonbaar verklaarde woningen

Een complexe situatie vergt een genuanceerd antwoord. Dat is het advies dat Brulocalis voorlegde aan de Kamercommissie betreffende ... [15.11.2017] AVCB

Energie-efficiëntie financieren met Europese steun

Verslag van het seminarie van 6 november over de Europese financieringsmogelijkheden voor energie-efficiëntie [10.11.2017] AVCB

Vacature - Beheerder boekhouding & human resources

Deadline 2/1/2018 [09.11.2017] AVCB

Uitvoering hervorming BWRO – opmerkingen van de gemeenten

Hervorming Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO) – opmerkingen van de gemeenten [07.11.2017] -

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - einde van de omerta?

Zes arresten van 13 oktober 2017 van de Raad van State annuleren de weigering van de federale overheid om aan bepaalde gemeenten ... [31.10.2017] -

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Handleiding van de Privacycommissie

13-stappenplan helpt de gemeenten zich aan te passen aan nieuwe vereisten inzake bescherming van persoonsgegevens. [27.10.2017] -

Ondersteuning registratie huurcontracten: Brulocalis, UVCW & VVSG tegen nieuwe overdracht van federale lasten

[23.10.2017] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links