Alle nieuwsberichten

[Fiscaliteit]

Vennootschapsbelasting enkel voor intercommunales die winstgevende verrichtingen doen

Intercommunales worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het Grondwettelijk Hof valideert het wettelijk mechanisme ... [23.01.2017] -

Naar structureel voorschottensysteem voor aanvullende personenbelasting

Succes voor Brulocalis: minister van FinanciŽn kondigt aan dat het sinds vorig jaar beloofde voorschottensysteem voor de ... [27.10.2016] -

Hervorming vennootschapsbelasting: Verenigingen vragen budgetneutraliteit

De minister van FinanciŽn heeft zijn hervormingsplan aangekondigd met als doel om tegen 2019 te komen tot een vennootschapsbelasting ... [26.09.2016] AVCB

Brulocafiches

In september verschijnt het eerste dossier: dat is volledig gewijd aan de gemeentebelastingen en Ėretributies. [01.09.2016] AVCB

Voorschotten voor doorstorting APB: brief naar minister van FinanciŽn

De VSGB, VVSG en UVCW vragen de minister van FinanciŽn naar de vordering van de invoering van het voorschottensysteem. [12.05.2016] AVCB

Gemeenten eisen terecht inlichtingen ivm kadastraal inkomen

De pers meldde de laatste dagen dat sommige Brusselse gemeenten stappen hadden ondernomen om gegevens te verzamelen ivm het ... [05.02.2016] AVCB

Gemeenten verliezen in 2015 een kwart van hun ontvangsten aan personenbelastingen

De VSGB vraagt een structurele oplossing: ze kaartte dit nogmaals aan in haar brief van 1 december aan de minister van FinanciŽn. ... [03.12.2015] AVCB

Nieuwe Gemeentewet - Brusselse editie

bijgewerkt tot 1 mei 2015 [01.07.2015] AVCB

Belastingaangifte van vzw of stichting voortaan verplicht elektronisch ingediend

Communicatie van de FOD FinanciŽn [28.05.2015] -

TTIP Ė hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links