Alle nieuwsberichten

[Lokale democratie]

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Bevriezing van het aantal schepenen en aanvullende maatregelen inzake goed bestuur

Op 12 januari 2018 keurde het Brusselse Parlement in plenaire zitting een ontwerp van ordonnantie goed die het aantal te ... [16.01.2018] -

Transparantie is goedgekeurd!

Het Brussels Parlement heeft tijdens de plenaire zitting van 1 december de teksten goedgekeurd die het goed bestuur in Brussel ... [07.12.2017] -

Easybrussels stelt zijn verslag voor aan de regering

Easybrussels, het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft zijn tweede ... [23.08.2017] -

EWLD 2017: Participatie, raadpleging en engagement van de burger ter bevordering van de lokale democratie

[02.05.2017] AVCB

Brulocalis tevreden ivm elektronisch stemmen: aanschaf materiaal wordt gefinancierd door het Gewest

… maar op basis van de bevolkingscijfers van 2012. Brulocalis maakt een analyse van de gevolgen van de bevolkingstoename ... [13.01.2017] AVCB

Begrotingscirculaire zet gemeenten aan tot genderbugeting

Het Gewest stelt de gemeenten voor om op vrijwillige basis een gendergevoelige begroting op te stellen. [06.10.2016] -

Vrouw, werk en migratie: naar een sociale kaart van de Brusselse vzw’s

[08.03.2016] AVCB

Gemeenten kunnen verbintenis ondertekenen voor gelijkheid man-vrouw

De REGR vraagt de gemeenten de verklaring te doen ondertekenen door (vrouwelijke) verkozenen en op 8 maart te publiceren. ... [04.03.2016] -

De VSGB publiceert een brochure over Europese projecten

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bracht de VSGB een brochure uit over de Europese projecten en subsidies, ... [26.02.2016] AVCB

Denk lokaal, handel globaal!

Frédéric Vallier, secretaris-generaal van de REGR, roept de gemeenten op om deel te nemen aan het debat in het kader van ... [28.01.2016] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links