Alle nieuwsberichten

[Sociaal & cultureel]

Opvang van vluchtelingen: de oproep van Nicosia

Brussel, Parijs, Lesbos en meer dan 100 burgemeesters sporen de lidstaten aan om hun beloften te houden. Steun de oproep ... [14.07.2016] AVCB

Ontwerpbesluit ivm elektronisch versterkt geluid: advies van VSGB en gemeenten

Op verzoek van het Gewest analyseerde de VSGB het ontwerpbesluit ivm elektronisch versterkte muziek in voor het publiek toegankelijke ... [18.05.2016] AVCB

Het Good Food-label voor kantines

[02.05.2016] -

De VSGB publiceert een brochure over Europese projecten

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bracht de VSGB een brochure uit over de Europese projecten en subsidies, ... [26.02.2016] AVCB

Overzichtstabel van subsidies ter bevordering van burgerschap

De Vereniging heeft in 2 tabellen een synthese gemaakt van alle relevante maatregelen voor de lokale besturen. [21.12.2015] AVCB

TTIP – hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB

Verklaring van de burgemeesters tegen kinderarmoede

Principeverklaring ter ondertekening voorgelegd aan de burgemeesters. Brussel en Schaarbeek hebben reeds getekend. [22.04.2015] AVCB

Rapport over de lokale en regionale democratie in België

De 27e zitting van het CLRAE drong aan op de raadpleging van de lokale besturen en schonk aandacht aan de plaats van de jongeren ... [22.10.2014] -

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Europese netwerken ivm actief en gezond ouder worden

Op 29 april stelde het consortium AFE-INNOVNET zijn project voor rond de creatie van een nieuw Europees netwerk omtrent demografische ... [06.05.2014] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links