Alle nieuwsberichten

[Personeel]

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven ... [10.03.2017] AVCB

Beroepsgeheim: advies van Federatie van OCMW's over nieuw wetsvoorstel

De Federaties van OCMW's wezen de tijdelijke commissie Terrorismebestrijding op problemen in een nieuw wetsvoorstel betreffende ... [05.10.2016] CPAS

5 miljoen euro voor statutarisering van personeel van Brusselse lokale besturen

Het Gewest zal 2.000 tot 3.000 euro uitkeren voor elke nieuwe statutaire benoeming in vast verband van ambtenaren tussen ... [04.10.2016] -

Verenigingen gekant tegen niet-verlaging van werkgeversbijdragen voor contractuelen van lokale besturen

VSGB, VVSG en UVCW schreven samen een brief naar minister van Financiën Van Overtveldt. [23.12.2015] AVCB

Sociaal handvest: opnieuw uitvoeringsbesluiten gepland

[18.12.2015] AVCB

Financiering politiepensioenen: VSGB vraagt besparingen te besteden aan het Pensioenfonds

De VSGB schreef samen met de VVSG en de UVCW twee brieven terzake naar de minister van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen ... [03.12.2015] AVCB

RVT-normen: Afdeling OCMW doet voorstellen tot verbetering

[07.08.2015] CPAS

Professionalisering van het beroep van gemeenschapswacht en vaststelling van inbreuken inzake verkeer

De VSGB vraagt de minister van Binnenlandse Zaken een analyse betreffende de professionalisering van het beroep van gemeenschapswacht, ... [04.08.2015] AVCB

Nieuwe Gemeentewet - Brusselse editie

bijgewerkt tot 1 mei 2015 [01.07.2015] AVCB

De Verenigingen vragen overleg ivm pensioenen

De VSGB en haar zusterverenigingen VVSG en UVCW hebben minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine herinnerd aan zijn beloftes ... [01.04.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links