Alle nieuwsberichten

[Overheidsopdrachten]

Nieuwe Gemeentewet, Brusselse uitgave: update van onze gecoördineerde tekst

Brulocalis publiceert een gecoördineerde versie van deze basiswet. [05.09.2017] AVCB

Nieuwsbrief nr 103 is verschenen

Dossier: Niet begeleide minderjarige vreemdelingen [04.09.2017] AVCB

Inwerkingtreding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: antwoord op onze brief van 20 maart

Op 9 mei antwoordde de eerste minister op de brief van de 3 Verenigingen waarin gevraagd werd de inwerkingtreding van de ... [16.05.2017] AVCB

Inwerkingtreding nieuwe wet op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten: advies van Brulocalis, VVSG en UVCW

De federale regering wil de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten ... [20.03.2017] AVCB

Nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten

De nieuwe wet in verband met concessieovereenkomsten vult juridische leemte op. [11.08.2016] -

Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten

Nieuwe wet betreffende de overheidsopdrachten: wat verandert er voor de gemeenten? [28.07.2016] -

Omzetting van richtlijnen 2014/24-25/EU i.v.m. overheidsopdrachten in Belgisch recht

De VSGB vestigde nogmaals de aandacht op haar advies betreffende het voorontwerp van wet vóór de indiening in het Parlement. ... [04.03.2016] AVCB

Nieuwe Gemeentewet - Brusselse editie

bijgewerkt tot 1 mei 2015 [01.07.2015] AVCB

TTIP – hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links