Alle nieuwsberichten

[Overheidsopdrachten]

Inwerkingtreding nieuwe wet op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten: advies van Brulocalis, VVSG en UVCW

De federale regering wil de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten ... [20.03.2017] AVCB

Nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten

De nieuwe wet in verband met concessieovereenkomsten vult juridische leemte op. [11.08.2016] -

Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten

Nieuwe wet betreffende de overheidsopdrachten: wat verandert er voor de gemeenten? [28.07.2016] -

Omzetting van richtlijnen 2014/24-25/EU i.v.m. overheidsopdrachten in Belgisch recht

De VSGB vestigde nogmaals de aandacht op haar advies betreffende het voorontwerp van wet vóór de indiening in het Parlement. ... [04.03.2016] AVCB

Nieuwe Gemeentewet - Brusselse editie

bijgewerkt tot 1 mei 2015 [01.07.2015] AVCB

TTIP – hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB

Reactie van de VSGB op het Brussels regeerakkoord

Onze Vereniging analyseerde de bepalingen uit het Brussels regeerakkoord van 21 juli 2014 die de lokale besturen aanbelangen. ... [17.10.2014] AVCB

Attesten ivm kandidaten in het kader van overheidsopdrachten beschikbaar

Vanaf nu ook beschikbaar in Telemarc: attest "fiscale schulden" en "erkenning der aannemers" in Telemarc [20.03.2014] -

Overheidsopdrachten: overleg met de staatssecretaris

De Vereniging tracht de impact voor de gemeenten te beperken van de de hervorming van de hoofdelijke aansprakelijkheid van ... [06.03.2014] AVCB

Publiek-private samenwerking: de VSGB aan het woord in het Parlement van de Franse Gemeenschap

Argumenten in drie punten. [13.03.2013] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links