Alle nieuwsberichten

[Huisvesting]

Nieuwsbrief nr 101 is verschenen

Dossier: Hoe ziet de toekomst voor onze bejaarden eruit? [16.05.2017] AVCB

Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken : projectoproep 2017

[04.05.2017] -

Stedelijke herwaardering: besluit ivm stadsvernieuwingscontracten goedgekeurd

Raadpleeg de toelichtingsfiches in onze gegevensbank Subsidies. [06.04.2017] -

Woningen verhuurd door openbare operatoren: advies van de Vereniging

In een brief van 31 augustus overhandigde Brulocalis aan minister Céline Fremault een advies betreffende het voorontwerp ... [12.09.2016] AVCB

Overleg over stedelijke herwaardering

De regering heeft het ontwerp van ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering, dat op 13 juni 2016 ingediend ... [12.09.2016] AVCB

De creatie van woningen en uitrustingen voor algemeen nut als antwoord op de bevolkingsgroei in Brussel

Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders, georganiseerd door de VSGB, in samenwerking met Belfius, op 28 april 2016 [10.05.2016] AVCB

Gemeenten geraadpleegd ivm nieuwe wooncode

De regering keurde op 17 december 2015 een nota goed betreffende de richtsnoeren van de regionalisering van de huurovereenkomsten, ... [04.03.2016] AVCB

De VSGB publiceert een brochure over Europese projecten

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bracht de VSGB een brochure uit over de Europese projecten en subsidies, ... [26.02.2016] AVCB

Gemeenten eisen terecht inlichtingen ivm kadastraal inkomen

De pers meldde de laatste dagen dat sommige Brusselse gemeenten stappen hadden ondernomen om gegevens te verzamelen ivm het ... [05.02.2016] AVCB

Nieuwe Gemeentewet - Brusselse editie

bijgewerkt tot 1 mei 2015 [01.07.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links