Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Toeristisch logies en stedenbouw: Brulocalis creëert werkgroep om gemeenten te steunen

Eerste vergadering [24.04.2017] AVCB

Opheffing van het beroepsgeheim? Wie voor engel wil spelen…

[21.04.2017] CPAS

Projectoproep: Initiatieven voor Duurzaamheid

Een gemeenschappelijke tuin, een collectieve compost, een werkplaats om voorwerpen te herstellen... Ideeën ontbreken niet ... [18.04.2017] -

Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid is uit

Focus : Brusselse gemeenten tekenen hun fietsbeleid uit [11.04.2017] AVCB

Stedelijke herwaardering: besluit ivm stadsvernieuwingscontracten goedgekeurd

Raadpleeg de toelichtingsfiches in onze gegevensbank Subsidies. [06.04.2017] -

Herziening studietoelagen: OCMW's blijven waakzaam

De Federaties van OCMW's schreven naar minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt naar aanleiding van het voorontwerp ... [30.03.2017] CPAS

Tweede advies van Brulocalis ivm hervorming BWRO

Een jaar na haar eerste actie kwam Brulocalis begin 2017 nogmaals op eigen initiatief met een advies naar buiten, in een ... [23.03.2017] AVCB

Inwerkingtreding nieuwe wet op overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten: advies van Brulocalis, VVSG en UVCW

De federale regering wil de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten ... [20.03.2017] AVCB

Pensioenen: 2e pijler voor contractanten. Nee tegen stimulus op het vlak van responsabilisering

Pensioenen – veralgemening tweede pijler in openbare sector voor contractanten – Verenigingen van steden en gemeenten blijven ... [10.03.2017] AVCB

Kentekenplaathouder die administratieve sanctie opgelegd krijgt, kan zijn onschuld bewijzen

Bepaalde inbreuken inzake verkeersveiligheid, in het bijzonder op het vlak van parkeren, kunnen het voorwerp uitmaken van ... [06.03.2017] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links