Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Belgische Prijs voor Veiligheid en Preventie 2017

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie nodigt u uit om deel te nemen aan de nieuwe editie van de Belgische Prijs voor ... [23.05.2017] -

"Vooruit met de wijk": een burgerprojectoproep

Wilt u iets doen samen met de buurtbewoners? Werk dan een project uit en geef uw wijk een nieuwe adem! Leefmilieu Brussel ... [22.05.2017] -

Voorschotten op aanvullende personenbelastingen - overwinning van de 3 Verenigingen

Naar een permanent voorschottensysteem voor de gemeenten - de laatste rechte lijn [19.05.2017] AVCB

Studietoelagen: advies van de Federaties van OCMW's

Brief aan minister Marcourt met het advies van de Federaties van OCMW's aangaande het besluit van 21 september 2016 tot vaststelling ... [17.05.2017] CPAS

Inwerkingtreding nieuwe wetgeving overheidsopdrachten: antwoord op onze brief van 20 maart

Op 9 mei antwoordde de eerste minister op de brief van de 3 Verenigingen waarin gevraagd werd de inwerkingtreding van de ... [16.05.2017] AVCB

Nieuwsbrief nr 101 is verschenen

Dossier: Hoe ziet de toekomst voor onze bejaarden eruit? [16.05.2017] AVCB

Inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten: waar blijven de koninklijke besluiten?

[15.05.2017] -

Brulocalis werft aan: adviseur (m/v) "analist sociaal beleid"

Solliciteren kan tot 9 juni - indiensttreding vanaf 1 september [09.05.2017] CPAS

Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken : projectoproep 2017

[04.05.2017] -

EWLD 2017: Participatie, raadpleging en engagement van de burger ter bevordering van de lokale democratie

[02.05.2017] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links