De Nieuwe Gemeentewet, Brusselse uitgave : gecoördineerde tekst


U bent mandataris, ambtenaar, betrokken bij het gemeenteleven of gewoonweg geïnteresseerd in gemeentelijke aangelegenheden. Maar kent u de organisatie en het werkingskader voldoende?

Onze gecoördineerde Brusselse editie biedt u de tekst die van toepassing is voor alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in een versie waarin alle opeenvolgende federale en regionale wijzigingen opgenomen zijn.

Nieuwe gemeentewet gecodificeerd door het koninklijk besluit van 24.06.1988

BS 03.09.1988, err. BS 08.06.1990

 

Titel I Het gemeentebestuur art. 1 t/m 70
Titel I Het gemeentebestuur art. 71 t/m 116
Titel II Bevoegdheden art. 117 t/m 142
Titel III Het personeel art. 143 t/m 169
[Titel IV
opgeheven
(…) (W. 7.12.1998, B.S. 5.1.1999)]
[Hoofdstuk I. - (…) (W. 7.12.1998, B.S. 5.1.1999)]
Art. 170 tem 230. - [(…) (W. 7.12.1998, B.S. 5.1.1999)]
Bij de inwerkingtreding van art. 207 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus werd Titel IV (art. 170 - art. 230) van de Nieuwe Gemeentewet opgeheven.
art. 170 t/m 230
Titel V Goederen en inkomsten van de gemeente
art. 230 t/m 238
Titel VI Begroting en rekeningen art. 239 t/m 263
Titel VIbis Intern controlesysteem
art. 263-11 t/m 263-13
Titel VII Toezicht art. 264 t/m 269
Titel VIII Rechtsgedingen art. 270 t/m 271
Titel IX Bepaling van de gemeentegrenzen
art. 272 t/m 273
Titel X Gemeentewegen art. 274
Titel XI Naam art. 275
Titel XII De openbare instellingen
art. 276 t/m 278
Titel XIII Bijzondere bepalingen betreffende de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
art. 279 t/m 280
Titel XIV De tuchtregeling art. 281 t/m 316
Titel XV Over de gemeentelijke volksraadpleging
art. 318 t/m 329
Titel VXbis De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de gemeenten
art. 329bis
Titel XVI De binnengemeentelijke territoriale organen als bedoeld in artikel 41 van de Grondwet
art. 330 t/m 351

Laatste bijwerking

26.06.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links