De Nieuwe Gemeentewet, Brusselse uitgave : gecoördineerde en geannoteerde tekst

uitgave 2015

Alle nuttige info over de gemeente en haar instellingen!


Pocket

De Brusselse versie van de Nieuwe Gemeentewet is voortaan beschikbaar in  A5-formaat: compacter en handig om overal mee te nemen.

Met verwijzingen

Onze publicatie werd volledig herzien. De Nieuwe Gemeentewet en de bijlagen (administratief toezicht, openbaarheid van bestuur en taalgebruik in bestuurszaken) worden aangeboden in gecoördineerde versie, aangevuld met nuttige verwijzingen die het toepassingsgebied preciseren.

De verwijzingen naar andere wetten, decreten, ordonnanties, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven en naar arresten van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State werden herzien en toegevoegd. Telkens wordt er ook het nummer aan gekoppeld van de pagina's in de juridische gegevensbank Inforum

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onze uitgave belicht vooral de artikelen die van toepassing zijn op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sommige niet-opgeheven artikelen van de gemeentewet staan in grijstint om de lezer eraan te herinneren geen rekening te houden met bepalingen die niet van toepassing zijn op de Brusselse gemeenten.
  

U wil de Nieuwe Gemeentewet bestellen?

  • Vul het bestelformulier in
  • u bent mandataris, particulier of student? gelieve het juiste bedrag te betalen op rek. nr. BE60 0910 1159 5670, met als mededeling "bestelling NGW + naam, voornaam en leveringsadres". De publicatie zal verzonden worden zodra wij de betaling ontvangen.
  • Als u voor een gemeente bestelt, gelieve ons uw bestelbon te zenden

Prijs


Leden 34 € (incl. BTW)
Niet-leden 39 € (incl. BTW)
Studenten 34 € (incl. BTW)

Korting

  • Een korting van 10 % wordt toegekend bij een gegroepeerde bestelling van minstens 25 exemplaren (1 bestelbon, 1 factuur).

Genieten het ledentarief:

  • bij de Vereniging aangesloten gemeenten, OCMW’s, intercommunales en andere instellingen
  • mandatarissen en personeel van die administraties, indien hun functie duidelijk vermeld is

Genieten het studententarief:

  • studenten die ingeschreven zijn bij de GSOB of een instelling voor hoger onderwijs
  • personen die ingeschreven zijn voor een wervingsexamen met het oog op een functie bij de overheid

Er kan gevraagd worden een bewijs van de inschrijving voor te leggen.

Bestelformulier


Door dit formulier in te vullen aanvaard ik de algemene verkoopvoorwaarden.


Wij bewaren uw gegevens. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u uw persoonsgegevens in ons bestand raadplegen en verbeteren.

:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
:  
De cijfers in het veld kopiëren

* : verplicht veld

 

Contact

Nassira BENATIA

Laatste bijwerking

12.11.2015
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links