Europese fondsen voor energie & klimaat

Overzicht van de relevante Europese programma’s


In hun resoluties met het oog op de COP21 (Klimaatconferentie gewijd aan de klimaat­veranderingen te Parijs in 2015) riepen verschillende Brusselse gemeenten de Europese en gewestelijke overheden op om de lokale besturen nog meer te ondersteunen in de strijd tegen de klimaatverandering.

Na enkele definities (eerste deel) biedt deze nota een overzicht van de verschillende mogelijke financieringsmaatregelen om Europese projecten in dat kader tot stand te brengen (tweede deel). Hyperlinks verwijzen naar nadere inlichtingen in de fiches uit de gegevensbank Subsidies van de VSGB (bijgewerkt voor elke projectoproep). Ook de brochure “Europese projecten voor mijn gemeente” sluit aan bij deze nota. Europese projecten die soms op hogere niveaus tot stand gebracht worden, kunnen tools en brondocumenten aanreiken die houvast bieden (derde deel).

Doelgroep : schepenen en contactpunten van de werkgroep Europa, schepenen en ambtenaren voor energie & duurzame ontwikkeling, coördinatoren Agenda 21


 « Terug

Auteur(s)

Laatste update
28-04-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links