Europese projecten om beter samen te leven in onze steden

Overzicht van de relevante Europese programma’s, updates van 22/9/2017


De integratie van vluchtelingen, en migranten in het algemeen, en de preventie van radicalisering zijn brandend actuele thema’s. Aangezien het afzonderlijke thema’s zijn, willen we ze niet vermengen, maar de rode draad doorheen deze dossiers is het streven naar de bevordering van het “samen leven”, integratie en sociale inclusie, in het bijzonder in steden en gemeenten.

Brulocalis publiceerde reeds een synoptische tabel over de Belgische en Europese subsidies voor de strijd tegen radicalisme. Ook al zijn de bevoegdheden van de Europese Unie beperkter op dat vlak, toch kan ze de inspanningen van de lidstaten financieel ondersteunen.

Terwijl sommige oproepen specifiek een bepaald thema behandelen, kunnen diezelfde Europese programma’s voor sociale inclusie de mogelijkheid bieden innoverende projecten te ondersteunen in beide materies. Deze projecten moeten een Europese dimensie hebben, d.w.z. a minima beantwoorden aan de Europese prioriteiten, relevante resultaten nastreven voor andere Europese landen en – voor transnationale projecten – uitgewerkt worden met andere Europese partners en een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van lokale projecten. Er bestonden reeds verschillende financieringsmogelijkheden, maar de Europese Commissie wou ook in 2015-2016 de nadruk leggen op deze thema’s.

Dit artikel maakt een synthese van de relevante Europese programma’s en projectoproepen voor de Brusselse gemeenten en OCMW’s. Het vult de synoptische tabel aan over Belgische en Europese subsidies in de strijd tegen radicalisering. De openstaande oproepen en deadlines worden in het vet weergegeven. De hyperlinks verwijzen naar fiches in de gegevensbank subsidies, voor meer preciseringen.
« Terug

Auteur(s)

Camille LEPINAY, Davide LANZILLOTTI
Laatste update
25-09-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links