Vademecum: Inschrijving PADOR

De VSGB publiceert een versie geüpdated op 15/11/2016 van de vademecum ter attentie van gemeenten en OCMW’s, om een account aan te maken teneinde een kandidatuursdossier te kunnen indienen voor Europese programma’s omtrent externe bijstand (waaronder gemeentelijke internationale samenwerking). Aangezien er op 27 juni een nieuwe versie van PADOR uitkwam, onderging dit vademecum ingrijpende aanpassingen.


De gegevensbank PADOR ("Potential Applicant Data Online Registration") wordt beheerd door het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO EuropeAid) en bevat informatie over de organisaties die subsidies aanvragen van de Europese Commissie in het domein van externe bijstand. Om te anticiperen op toekomstige kandidaturen worden de gemeenten aangemoedigd om reeds hun PADOR-nummer aan te vragen (eigen nummer voor elke gemeente).

Het doel van het vademecum is de gemeenten en de OCMW's daarbij te begeleiden.

Doelgroep


Het vademecum is gericht tot de gemeentemedewerkers die de aanvraagprocedure zullen doorlopen, bv.
  • de verantwoordelijke Europese projecten
  • iedere dienst die een Europees project wil indienen

 

Versie van 15/11/2016

 

Aangezien er op 27 juni een nieuwe versie van PADOR uitkwam, onderging dit vademecum ingrijpende aanpassingen. Het systeem werd echter vereenvoudigd en de creatie van een account neemt voortaan minder tijd in beslag. Aan de gemeenten die reeds een PADOR-profiel hebben, wordt dus aangeraden de handleiding te herlezen en hun profiel te updaten. Bovendien werd de ECAS-account “EU login”.


 « Terug

Auteur(s)

Camille LEPINAY
Laatste update
15-11-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links