Vademecum: Inschrijving PIC-code

De VSGB heeft het genoegen een VERSIE GEUPDATED OP 24/01/2017 te publiceren van een vademecum samengesteld voor gemeenten en OCMW's, om de vereiste code aan te vragen met het oog op de indiening van een dossier voor een aantal Europese programma's


Om een project in te dienen in het kader van de programma's

 1. Europa voor de burger (stedenbanden, netwerken van steden, Europees gedenken)
 2. Erasmus+ (onderwijs, jeugd, sport)
 3. Creatief Europa
 4. Horizon 2020 (onderzoek en innovatie)
 5. COSME
 6. Rechten, Gelijkheid en Burgerschap
 7. AMIF (Europees luik)
moet er vooraf een inschrijvingsprocedure doorlopen worden.

De PIC is tevens facultatief voor het programma LIFE.

Het doel van dit vademecum is de gemeenten en de OCMW's daarbij te begeleiden.

Doelgroep


Dit vademecum is gericht tot de gemeentemedewerkers die de aanvraagprocedure zullen doorlopen, bv.
 • de verantwoordelijke Europese projecten
 • iedere dienst die een Europees project wil indienen

Nieuwe versie

 

 • Een nieuwe functie maakt het mogelijk om toegang tot de account te verlenen aan andere personen dan degene die de account aanmaakte, cf. stap 2 ten zeerste aanbevolen.
 • Verduidelijking werd toegevoegd aan het begin van stap 3, aan het einde van stap 5 en in de verschillende rollen in het kader van een project in stap 6.
 • Een nieuwe rubriek "Vragen/antwoorden" werd toegevoegd aan het einde van het document.
 • Andere preciseringen staan in het geel gemarkeerd.

 « Terug

Auteur(s)

Camille LEPINAY
Laatste update
24-01-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links