Voorlopige inschrijving in de bevolkingsregisters


Elke gemeente is verplicht om iedereen die een “hoofdverblijfplaats” op het grondgebied van de gemeente heeft, in te schrijven in de bevolkingsregisters. Maar wat als de (permanente) bewoning van de gewenste plaats bij wet verboden is?

Toepassingsgebied van de voorlopige inschrijving

De voorlopige inschrijving wordt toegekend aan elk gezin dat om zijn inschrijving verzoekt in een woning “waar permanente bewoning niet toegelaten is om reden van de veiligheid, de gezondheid, het urbanisme of de ruimtelijke ordening.

Wat kan er ondernomen worden om te voorkomen dat de inschrijving definitief wordt?

1. Binnen de 3 maanden

De bevoegde gemeentelijke overheid beschikt in de eerste plaats over 3 maanden om de administratieve of gerechtelijke procedure in te zetten, “waarin door of krachtens de wet is voorzien, [...] om een einde te maken aan de aldus geschapen onregelmatige toestand”.

2. Binnen de 3 jaar

Aangezien deze procedure als doel heeft om de onwettige permanente bewoning tegen te gaan, is het niet voldoende om de procedure (binnen 3 maanden) in te zetten. De procedure moet deze keer binnen 3 jaar uitgevoerd zijn.

Beroep

Recht van beroep bij de federale minister van Binnenlandse Zaken, de Raad van State en rechtscolleges van de rechterlijke orde.

Info & context


Van december 2011 tot februari 202 organiseerde de Vereniging in samenwerking met Dexia Bank België een reeks van 3 colloquia rond vragen in verband met de bevolkingsaangroei.

Het tweede forum vond plaats op 26 januari 2012 en stelde de inschrijving van de bevolking , waaronder de voorlopige inschrijving, centraal.

> Zie de presentaties van alle sprekers van het colloquium (oa een uitgebreidere versie van dit artikel)« Terug

Auteur(s)

Nicolas BERNARD
Laatste update
17-02-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links