Wegverkeer : model van aanvullend reglement


De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16.03.1968, stipuleert in artikel 2 dat de gemeenten de aanvullende reglementen goedkeuren betreffende het wegverkeer op gemeentewegen en in bepaalde gevallen op gewestwegen.

Dit model van reglement werd opgesteld door de FOD Mobiliteit en Vervoer, in samenwerking met de Mobiliteitscel, en kan gebruikt worden om alle bestaande maatregelen op het grondgebied van een gemeente of een gedeelte van een gemeente in op te nemen. Men kan zich er ook op baseren om aanvullende reglementen op te stellen die slechts één bepaalde maatregel betreffen.


Zie ook op deze website ons katern over de aanvullende reglementen en de vergadering van het Forum Mobiliteit - Verkeersveiligheid onder dit thema.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
30-11-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links