Brulocafiches

Brulocalis publiceert een praktische handleiding in de vorm van fiches ter attentie van de Brusselse gemeentemandatarissen en -ambtenaren.

Elke fiche belicht een thema vanuit een praktische en schematische invalshoek. Samen vormen zij een leidraad bij uw dagelijks werk in het kader van uw bevoegdheden.

De Brulocafiches volgen de structuur en de aanpak van het "Praktisch handboek voor gemeentemandatarissen", maar hebben nog andere voordelen:
• Ze zijn ook gericht tot het gemeentepersoneel.
• Ze worden enkel in elektronische versie gepubliceerd.
• Ze zijn gratis raadpleegbaar en kunnen afgedrukt worden.

Deze publicatie is nog niet exhaustief, maar zal mettertijd aangevuld worden. De fiches zullen ook aangepast worden aan de evolutie van de wetgeving.Versie

Gemeentebelastingen en -retributies

1. De gemeentelijke autonomie 01.09.2016 
2. De fiscale autonomie van de gemeente 01.09.2016 
3. Toezicht op het gemeentereglement 01.09.2016 
4. Bekendmaking en inwerkingtreding van het belastingreglement 01.09.2016 
5. Directe en indirecte belastingen 01.09.2016 
6. Kohierbelastingen en contantbelastingen 01.09.2016 
7. De aanvullende belastingen
01.09.2016 
8. Het gemeentelijk belastingreglement 01.09.2016 
9. Het kohier 01.09.2016 
10. Het aanslagbiljet 01.09.2016 
11. Ambtshalve vestiging van de belasting 01.09.2016 
12. Bezwaar tegen het gemeentelijk belastingreglement 01.09.2016 
13. De retributie – eigenschappen 01.09.2016 
14. De retributie – invordering 01.09.2016


Contact

Isabelle VINCKE

Auteurs

Coördinatie: Philippe Delvaux - Isabelle Vincke

Redactie: Olivier Evrard - Boryana Nikolova - Isabelle Vincke
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links