Visite du "Vlaams Verkeerscentrum" - point 2 & 3 (Anvers)

Le "Vlaams Verkeerscentrum" surveille la circulation en Flandre par le biais de caméras, d'aménagements de détection dans le sol et différentes autres techniques.


Het Vlaams Verkeerscentrum monitort het verkeer op de Vlaamse hoofdwegen met camerabeelden, detectielussen in het wegdek en tal van andere bronnen. Dat gebeurt 7/7 én 24/24. Met die meetgegevens doet het Vlaams Verkeerscentrum aan dynamisch verkeersmanagement. Zo streven ze ernaar om het snelwegverkeer in Vlaanderen zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen voor alle weggebruikers. Door studiewerk te verrichten en adviezen te formuleren ondersteunen ze ook het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Het team van het Verkeerscentrum nodigt u als rijlesgever uit om kennis te komen maken met de werking van het Verkeerscentrum. In de operatorzaal kan u over de schouders van de operatoren meekijken en het dynamisch verkeersbeheer in volle actie zien. Zo kan u tijdens uw lessen uw leerlingen beter informeren over de monitoringsystemen, over de aansturing van de dynamische verkeerssignalisatie en over de manier waarop actuele verkeersinfo tot stand komt. Meer info over het Verkeerscentrum vindt u op www.verkeerscentrum.be

Leerdoelstelling


Tijdens dit bezoek van drie uur komt u meer te weten over de dagelijkse bezigheden van het Verkeerscentrum, de verkeersmetingen (detectielussen, floating car data, …), de verkeerscamera’s (de controlezaal), de toegenomen verkeersdrukte (die het centrum constant monitort via het systeem van “verkeersindicatoren”), het dynamisch verkeersmanagement (aansturing van VMS en RSS-borden, filestaartdetectie, spitsstroken …), het belang van actuele verkeersinfo (waarbij het Verkeerscentrum in Vlaanderen een centrale rol speelt), de bevordering van verkeersdoorstroming (studiewerk voor de quick wins), enz. én u krijgt het ook in real-time te zien.

Programma


  • 9.00 onthaal
  • 9.30 verwelkoming
  • 9.40 presentatie over het Vlaams Verkeerscentrum
  • 11.00 rondleiding in het Vlaams Verkeerscentrum
  • 12.30 einde

Dagvoorzitter


Peter Bruyninckx, de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum zal ons ontvangen en rondleiden.

Doelgroep


Omdat we verder bouwen op de kennis uit de brevettenexamens is de cursus specifiek gericht naar gebrevetteerde rijlesgevers en examinatoren.

Organisatie


De opleiding is door de Vlaamse overheid goedgekeurd voor 3 opleidingsuren als erkende bijscholing voor punt 2. De opleiding telt bovendien mee voor de jaarlijkse verplichte bijscholing.

Enkel indien u de volledige opleiding volgt, hebt u recht op een getuigschrift met daarop het onderwerp en aantal vormingsuren vermeld. De VSV bezorgt geen getuigschrift dat niet strookt met de werkelijkheid.

Cevora


Deze opleiding is gratis.

Meer info


Wouter De Clercq
Projectverantwoordelijke team Rijopleiding

015 44 32 65

Wouter.Declercq@vsv.be


www.vsv.be
« Retour

Auteur

Safiya Boudghene
Date de l'évènement
07-05-2018
Conditions générales | RSS | Liens utiles